Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
informace o studiu den otevřených dveří příjímací zkoušky

Informace o studiu

Osmileté studium (g8) - kód oboru: 79-41-K/81 Gymnázium

Pro žáky z pátých tříd základních škol, je dělené na čtyři ročníky nižšího gymnázia (ng: prima, sekunda, tercie a kvarta) a čtyři ročníky vyššího gymnázia (vg: kvinta, sexta, septima, oktáva). Pro školní rok 2019/2020 otevíráme 1 třídu osmiletého studia. Počínaje školním rokem 2007/2008 je vyučován na základě Školního vzdělávacího programu. Informace o Školním vzdělávacím programu pro g8 je možné získat na ředitelství školy.

Čtyřleté studium (g4) - kód oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky z devátých tříd základních škol. Pro školní rok 2019/2020 otevíráme 2 třídy čtyřletého studia. Počínaje školním rokem 2009/2010 je vyučován na základě Školního vzdělávacího programu. Informace o Školním vzdělávacím programu pro g4 je možné opět získat na ředitelství školy.

Zaměření studia v obou oborech je všeobecné, s možností orientace dle výběru volitelných předmětů. Studenti si volí:

Touto volbou si žáci sami určují své studijní zaměření.

Podrobnou statistiku s počty žáků najdete v Internetové aplikaci v sekci Žáci, úplný přehled vyučovaných předmětů na škole v sekci Informace o studiu.