Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Školní jídelna gymnázia

Školní jídelna gymnázia
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

tel: 725 886 752
číslo účtu: 1203200277/0100
Komerční banka Tišnov

E-mail: jidelna@gym-tisnov.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Cena jednoho oběda je pro strávníky ve věku 11-14 let 27,- Kč, strávníci ve věku 15 let a více platí 28,- Kč.
Zařazení studenta pro daný školní rok do věkové kategorie pro účely školního stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, v novelizovaném znění, Příloha 2.

Elektronický objednávkový systém

WEB: http://strav.nasejidelna.cz/0200

Stručný návod k použití: