Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Čtyřleté a osmileté studium se všeobecným zaměřením a spádovostí okresů Brno-venkov, Brno-město, Žďár nad Sázavou a Blansko.

Úřední deska

Školská rada Gymnázia Tišnov

Dokumenty

fotogalerie

Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov
více fotografií

Novinky Facebook

Aktuální změny v rozvrhu

Jsou k dispozici po přihlášení do Edookitu.

Informační systém Edookit

K vedení třídní knihy, klasifikaci a evidenci docházky využíváme možností informačního systému Edookit. Odkazy na portály Edookitu uvádíme níže.

Práce na novém webu Gymnázia Tišnov

Od začátku nového školního roku probíhají práce na kompletně nové webové prezentaci Gymnázia Tišnov. Přechod na nový web plánujeme na přelomu března.

Den otevřených dveří

Dne 5.2.2019 proběhl na naší škole den otevřených dveří.

Tigy zima 2019

Nové číslo studentského časopisu ke stažení zde

INFORMAČNÍ SYSTÉM Edookit

Aktuální stav systému Edookit Edookit

Přístupy rodičům mohou být odeslány, pokud nahlásili třídním učitelům svoje e-maily. Rodiče mohou zasílat důvody absence sami. Průběžně zapisujeme docházku, učivo, klasifikaci. Na každý den jsou zadávány změny v rozvrhu. Každý žák má sestaven svůj vlastní rozvrh hodin. Využíváme funkcí pro třídního učitele, kterému se tak zjednodušuje administrativa včetně tisku ročníkového vysvědčení. Končíme s používáním klasické papírové třídní knihy a od školního roku 2018-2019 přecházíme na její elektronickou podobu.


Manuál k funkcionalitě systému Edookit pro potřeby rodičů je k nahlédnutí ZDE.

EDOOKIT PRO ŽÁKY A RODIČEEDOOKIT PRO UČITELE


Microsoft Office 2016

Gymnázium Tišnov - Office 2016

Microsoft Office 2016

Naše škola nabízí všem svým studentům a učitelům možnost instalovat nejnovější verzi kancelářsého balíku Microsoft Office - aktuálně ve verzi 2016, a to až na 5 domácích zařízení. Přejděte na www.office365.com a postupujte podle pokynů, které byly zaslány do školní pošty každého žáka.
Gymnázium Tišnov - iCanteen

Elektronický objednávkový systém obědů

Žáci naší školy mají možnost elektronického objednávání obědů. Veškeré informace k systému iCanteen naleznete v sekci školní jídelna. Vstup do systému z odkazu níže.

vstup do iCanteen

LMS Moodle

LMS Moodle

V rámci projektu EU peníze středním školám byly vytvářeny výukové materiály v elektronické podobě, které jsou publikovány v e-learningovém systému Moodle. Zde jsou členěny podle předmětů (kurzů). Každý student si sám vytváří svůj účet, ale pro přístup k těmto materiálům musí být vyučujícím příslušného předmětu zapsán.

PROJEKTY

Gymnázium Tišnov

PERSONÁLNÍ PODPORA - GYMNÁZIUM TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Naše škola získala dotační podporu ve výši 1.134.594,00 Kč v rámci programu šablon. Název projektu: Personální podpora - Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Gymnázium Tišnov - Modernizace přírodovědných laboratoří

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.
více o projektech

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20, Tišnov, zastoupené ředitelem školy, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704426282, email: petr.sustal@seznam.cz

informace ke stažení zdePodpora města Tišnov Město Tišnov

Město Tišnov se finančně spolupodílí na provozu Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace.